Sinh viên La Trobe Hanu ôn thi cuối kỳ như thế nào?

Mỗi La Trober bước vào kỳ thi với một mục tiêu khác nhau, một áp lực khác nhau. Bạn chỉ cần pass, bạn ngắm tới học bổng La Trobe Excellence Award của Hanu campus, bạn lại cần hồ sơ đẹp để giànhhọc bổng chuyển tiếp…Tất cả đều đang hừng hực bước vào kỳ thi hết môn với “thần thái” và phương thức “tu luyện” khác nhau. Hãy cùng xem!

Rủ nhau lên núi tu luyện

“Thỉnh giáo” sư phụ (nhờ giảng viên tutor)

Học thầy không tày học bạn

vào phòng tự học để “tự kỷ”, không quên mang nước tăng lực

“Căng” quá, check chéo cho nhau

Dùng “áp lực tài chính” để ép nhau cùng học

Làm bữa cho khí thế, đi thi mới tưng bừng được

Be the difference with La Trobe. Hãy ôn thi theo cách của bạn!