en vn

Banner-11.jpg

Học bổng La Trobe MBA Excellence ScholarshipsChương trình học bổng thường niên La Trobe MBA Excellence Scholarships được trao dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, khả năng lãnh đạo và đóng góp cho cộng đồng tại Việt Nam.
Học bổng La Trobe MBA Excellence dành cho sinh viên tương lai của chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Bắt đầu triển khai từ năm 2016, chương trình sẽ trao tặng học bổng La Trobe MBA Excellence trị giá lên tới 50% học phí cho ứng cử viên suất sắc.

Giá trị học bổng La Trobe MBA Excellence

  • Học bổng 50 % học phí chương trình Thạc sỹ MBA
  • Học bổng 20% học phí chương trình Thạc sỹ MBA
  • Học bổng 100% học phí chương trình tiếng Anh

Điều kiện tham gia

Các cá nhân đủ điều kiện đăng ký học chương trình MBA với điểm trung bình của bằng đại học tối thiểu từ 7.0 trở lên.
Xin lưu ý là điều kiện để nhập học chương trình MBA là tốt nghiệp đại học và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm HOẶC tốt nghiệp cao đẳng với tối thiểu 8 năm kinh nghiệm.

Quá trình xét tuyển

Các ứng viên sẽ nộp hồ sơ xin học (tải mẫu hồ sơ tại đây) và nộp bản khai hồ sơ xin học bổng (tải mẫu hồ sơ tại đây).

  • Hạn nộp hồ sơ xin học bổng (cho khóa MBA23): Tháng 9/2017
  • Các ứng viên xuất sắc sẽ được thông báo phỏng vấn trong tuần sau đó.
  • Kết quả học bổng sẽ được thông báo ít nhất 2 tuần trước khi nhập học.
  • Dự kiến nhập học: Tháng 10 năm 2017

Yêu cầu học bổng

  • Học bổng không được chuyển cho ứng viên khác
  • Học bổng không được quy đổi thành tiền mặt
  • Học bổng không được hoãn lại sang năm sau