en vn

Banner-10.jpg

CHƯƠNG TRÌNH


Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 769/VPCP-QHQT ngày 21/2/2003) và Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Văn bản số 4657/QHQT ngày 5/6/2003) đã cho phép Trường Đại học Hà Nội liên kết với Đại học La Trobe (Australia) tuyển sinh đào tạo đại học (cử nhân) và sau đại học (thạc sĩ) ngành Quản trị Kinh doanh theo hình thức du học tại chỗ.Chương trình giảng dạy, chất lượng đào tạo do Đại học La Trobe quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

  • Các giáo sư Đại học La Trobe và các giảng viên Việt Nam đã tốt nghiệp ở nước ngoài giảng dạy bằng tiếng Anh.
  • Phương pháp giảng dạy, tài liệu học tập, trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại.
  • Bằng chính quy do Đại học La Trobe cấp như học tại Đại học La Trobe (Australia).

XEM THÊM THÔNG TIN

HỌC BỔNG LA TROBE
Chương trình thực tập La Trobe