en vn

Chương trình thực tập La Trobe

Giới thiệu về chương trình

Chương trình thực tập La Trobe CHỈ dành cho 10 sinh viên xuất sắc nhất của chương trình liên kết quốc tế Cử nhân Quản trị kinh doanh giữa trường Đại học La Trobe và trường Đại học Hà Nội.

Mục đích của chương trình là chuẩn bị cho các em sinh viên năm cuối những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động. Dựa vào thành tích học tập, những em sinh viên xuất sắc nhất sẽ được mời tham dự chương trình thực tập. Sinh viên được chọn phải cam kết sẽ tích cực tham gia tất cả các khóa đào tạo thực tập và cam kết sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong quá trình thực tập.

Xem thêm...