en vn

Banner-15.jpg

Chương trình La Trobe - Thời khóa biểu kì 2/2017

Thời khoá biểu kì 2 cho các khoá BBUS 23,24,25,26 và DBA 28,29,30 sẽ bắt đầu từ ngày 24/7/2017 đến 20/10/2017.

Xem thêm...

Lịch Thi Cuối Kỳ 1 _ 2017

Lịch thi cuối kỳ. Kỳ 1 năm học 2017
Dowload 

Study Timetable Sem 1 2017

The study timetable for semester 2 2016 is now available, please check the file attachment:

Xem thêm...