Thông báo : Hạn nộp hồ sơ đăng ký học bổng 5/8/2023
Đăng ký ngay

Cử nhân

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học La Trobe (ÚC)
Chứng chỉ AACSB

Công nhận bởi Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc Đại học

Top 1% trường tốt nhất

La Trobe Vinh dự được lọt Top 1% trường tốt nhất thế giới 2020

Tuyển sinh tại Việt Nam

Chính thức được cấp phép bởi Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam 2003