Thông báo : Hạn nộp hồ sơ đăng ký học bổng 5/8/2024
Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo

IMG_0499
Read more
360 La TrobeChương trình đào tạo

Thông báo Tuyển sinh khóa K44 Chương trình Cử nhân Kinh doanh chuyên ngành kép Marketing – Quản trị tài chính, liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học La Trobe (Australia)

Chương trình đào tạo

Đẳng cấp của chương trình cử nhân kinh doanh La Trobe được khẳng định trên toàn cầu.

FIS_7900
Read more
Chương trình đào tạo

Điều kiện nhập học Chương trình Cử nhân Kinh doanh – chuyên ngành kép Marketing và Quản trị tài chính, liên kết giữa Đại học Hà Nội (HANU) và Đại học La Trobe, Úc.

Chương trình đào tạo

Các câu hỏi thường gặp (FAQs – Frequently Asked Questions)

Chương trình đào tạo

Chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành kép Marketing – Quản trị Tài chính

Chương trình đào tạo

Lộ trình học Đại học La Trobe

Chương trình đào tạo

Chuyên môn vững chắc- Ngoại ngữ tự tin, bộ đôi nâng tầm sự nghiệp với La Trobe

Chương trình đào tạo

Một vòng La Trobe – Chia sẻ góc học tập của sinh viên

Chương trình đào tạo

Hướng dẫn sử dụng Library Search với tài khoản La Trobe Student

Chương trình đào tạo

Câu chuyện “học tài thi phận” và cơ hội mở ra với La Trobe

latrobe.hanu_.edu-274-3-300x200
Read more
Chương trình đào tạoCử nhân

Đại học La Trobe, Úc

Chương trình đào tạoCử nhân

Đại học Hà Nội