Thông báo : Hạn nộp hồ sơ đăng ký học bổng 5/8/2024
Đăng ký ngay

La Trobe Blog

Cơ hội chuyển tiếp du học cho sinh viên La Trobe – HANU

Chương trình đào tạo

Cơ hội chuyển tiếp du học cho sinh viên La Trobe – HANU

Không bao giờ là vô ích hay lãng phí để tìm hiểu về thế giới rộng lớn bên ngoài Việt Nam. Ngoài cơ sở vật chất hiện đại, sáng tạo tại trường, và môi trường tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, chương trình chuyển tiếp cho phép bạn giao lưu với bàn bè quốc tế, trải nghiệm sự khác biệt và đa dạng về phong cách sống, văn hóa và xã hội tại Úc. Những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, tươi đẹp cũng sẽ là những điểm đáng nhớ khi bạn học tập và sinh sống tại đất nước Kangaroo.

Cơ hội chuyển tiếp dành cho sinh viên Cử nhân & học viên Thạc sĩ

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh Tài chính & Marekting (Thời gian: 3,5 năm): sinh viên có 02 lựa chọn chuyển tiếp

  • Học hết 1.5 năm (chương trình Diploma) tại Việt Nam và chuyển tiếp học 2 năm tại Úc
  • Học hết 2.5 năm (chương trình Diploma + 1 năm đại học) tại Việt Nam và chuyển tiếp sang Úc học 1 năm cuối.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Thời gian 18 tháng): sinh viên có rất nhiều lựa chọn chuyển tiếp sau khi học xong giai đoạn 1 bao gồm 05 môn học đầu tiên.

Lợi thế về thủ tục chuyển tiếp và xin visa

Khi bắt đầu học tập tại La Trobe – HANU, bạn chính thức là sinh viên chính quy của Đại học La Trobe. Do đó, mọi thủ tục chuyển tiếp sang Úc học sẽ dễ dàng hơn so với các sinh viên khác muốn chuyển tiếp.

Thủ tục chuyển tiếp

Sinh viên cần thông báo với Văn phòng La Trobe 06 tháng trước khi thời điểm chuyển tiếp.
Văn phòng sẽ tư vấn và hướng dẫn quy trình để sinh viên được chuyển tiếp.

Chi phí học tập và sinh hoạt tại Úc

Dự kiến chi phí sang Úc học 1 năm của sinh viên chuyển tiếp khoảng 750.000.000 VND. Chi phí này đã bao gồm tiền học và chi phí ăn ở của sinh viên.

Tìm hiểu thêm