Liên hệ

Văn phòng La Trobe

Địa chỉ: Phòng 202, Nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Số 264/266, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 5541 796 – 0243 5533 671

Hotline: 0923 457 272

Email: latrobe@hanu.edu.vn

Website: latrobe.hanu.edu.vn