Thông báo : Hạn nộp hồ sơ đăng ký học bổng 5/8/2023
Đăng ký ngay

La Trobe Blog

Liên hệ

Chưa phân loại

Liên hệ

To Mai Linh - Senior Coordinator

Văn phòng La Trobe - Đại học Hà Nội
Điện thoại CQ:02435541796
Địa chỉ email:linhtm@hanu.edu.vn

Nguyen Duc Manh - Office Manager

Văn phòng La Trobe - Đại học Hà Nội
Điện thoại CQ:02435541796
Địa chỉ email:ndmanh@hanu.edu.vn

Văn phòng La Trobe

Địa chỉ: Phòng 202, Nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Số 264- 266, Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

Điện thoại: 0243 5541 796 – 0243 5533 671

Hotline: 0923 457 272

Email: latrobe@hanu.edu.vn

Website: latrobe.hanu.edu.vn