Thông báo : Cập nhật thời hạn nộp hồ sơ chương trình Cử nhân và Thạc sĩ
Dowload Catalogue La Trobe Uni

La Trobe Blog

Liên hệ

Chưa phân loại

Liên hệ

To Mai Linh - Senior Coordinator

Văn phòng La Trobe - Đại học Hà Nội
Điện thoại CQ:02435541796
Địa chỉ email:linhtm@hanu.edu.vn

Nguyen Duc Manh - Office Manager

Văn phòng La Trobe - Đại học Hà Nội
Điện thoại CQ:02435541796
Địa chỉ email:ndmanh@hanu.edu.vn

Văn phòng La Trobe

Địa chỉ: Phòng 202, Nhà B, Trường Đại học Hà Nội

Số 264- 266, Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

Điện thoại: 0243 5541 796 – 0243 5533 671

Hotline: 0923 457 272

Email: latrobe@hanu.edu.vn

Website: latrobe.hanu.edu.vn