Ơ La Trober nghe có thấy quá quen không?

Đây chính là mô phỏng bài giảng về cấu trúc thị trường (Monopoly vs Competition) mà chúng mình đều đã học trong môn kinh tế ( EC2/ BUE) nhé.
Mark is delivering an economics lecture to the Senator?

Lindsey Graham Grills Mark Zuckerberg Over Facebook's Monopoly Status

Lindsey Graham called out Mark Zuckerberg over Facebook having a possible 'monopoly' on the internet (via NowThis Politics)

Người đăng: NowThis Future vào Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018