Thông báo : Cập nhật thời hạn nộp hồ sơ chương trình Cử nhân và Thạc sĩ
Dowload Catalogue La Trobe Uni

Cử nhân

tốt nghiệp song bằng được công nhận trên toàn cầu

Cử nhân quốc tế Marketing - Tài chính

Mô hình đào tạo tiêu chuẩn AU có giá trị trên toàn thế giới.

Rút gọn 3,5 năm đào tạo tại Việt Nam

HỌC BỔNG 100% HỌC PHÍ

Học bổng LA TROBE STAR trị giá 281 600 000 VND

Chứng chỉ AACSB

Công nhận bởi Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc Đại học

Top 1% trường tốt nhất

La Trobe Vinh dự được lọt Top 1% trường tốt nhất thế giới 2020

Tuyển sinh tại Việt Nam

Chính thức được cấp phép bởi Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam 2003